Bilgi Güvenliği Politikası

OAİB BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OAİB olarak bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
   
 • Tüm üye şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
   
 • Birliğimize, üyelerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
   
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna birlik genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
   
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

OAİB GENEL SEKRETERLİĞİ