Orta Anadolu Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2011 Yılı Genel Kurulu Gerçekleşti

BAŞKANIN MESAJI

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Türkiye son yıllarda ve tabi ki 2011 yılında yurt dışındaki güçlü sermayenin de dikkatini çekecek ölçüde yükselen bir yıldız olarak görülmektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz dönemlerindeki performansı, özellikle kriz yönetimi kabiliyeti nedeniyle Avrupa’daki güçlü firmaların Türkiye’ye olan rağbetinde artışa yol açmıştır..!

Türkiye krizlerden ders alarak çıkmayı başaran, kriz yönetimini oldukça iyi idare eden ve tüm sektörleri el ele vererek krizleri fırsatlara çevirebilen kabiliyet sahibi bir ülke olmuştur. Bundan yola çıkarak denilebilir ki; kriz dönemlerini bile böyle aşan bir ülkenin ekonomik olarak büyümemesi ve gelecekte parlayan bir yıldız olmaması zaten imkansızdır.

2011 yılının başlangıcından itibaren, “Orman Ürünleri Sektörü” de tüm diğer sektörler gibi gücünü ve dolayısıyla ekonomiye sektörün sağladığı katkıyı artırmak için gayret göstermektedir. Bunlar çok dikkat çekici ve üzerinde durulması gereken başarılardır. Paralel durum Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü için de geçerlidir. 2010 ve 2011 yıllarında sektör ihracatımız sürekli artış göstermiştir. 2010 yılında 2,9 milyar $, 2011 yılında ise 3,4 milyar $ değerindeki ihracat rakamlarıyla sektörümüz ihracattaki başarısını açıkça ortaya koymuştur. 2011 yılında sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Türkmenistan, İngiltere, Gürcistan, İsrail, Rusya Federasyonu ve Yunanistan olmuştur. Görüyorsunuz ki birçok farklı özellikte pazarla çalışılmış ve bu rakamlar yakalanmıştır. Tüm bu gelişmeler ihracat yapan firmaların gösterdiği çabayla olmuş ve sektörümüz Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı her geçen yıl artırmaya devam etmiştir.

Biliyorsunuz ki; Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sanayiinin yıldız sektörü “mobilya sektörü”dür. Üretim aşamasında hammaddelerinin hemen hemen tamamını kendi ülkesinden sağlayan (tekstil malzemeleri, ahşap malzemeler, metal ve cam malzemeler gibi) mobilya sektörü katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektördür. Bundan 10 yıl önce sadece 131 milyon $ değerinde ihracatı olan mobilya sektörünün hızlı ve güvenli adımları dikkat çekicidir. 2011 yılını 1,7 milyar $’lık ihracat değeri ile kapatan mobilya sektörümüz dünya pazarında hak ettiği payı almak için hızlı adımlarla ilerlemektedir. 2011 yılında en fazla mobilya ihracatı yapılan ülkeler Irak, Almanya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Fransa, Hollanda, S.Arabistan ve İngiltere gibi farklı kültürlerde ülkelerden oluşmuştur. Bu yelpazeden de görülmektedir ki, sektörümüz yüksek bir hareket kabiliyetine sahip dinamik bir sektördür. Önemle üzerinde durulmalıdır ki; yakın zamanda yaptığı tasarım çalışmalarının meyvelerini almaya başladıkça, Türk mobilya sektörünün dünyadaki büyük yarışta rakip ülkeler karşısında ilk sıralarda koşacağına da kaçınılmaz olarak bakılmalıdır..!

Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2011 yılı ihracat kaydı ise 298 milyon $ seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında artmıştır. Söz konusu dönemde Birliğimiz, Türkiye geneli ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatından %7,8 oranında pay almıştır.

2012 yılının ilk iki ayındaki ihracat rakamlarına bakıldığında ise ihracatımızdaki artışın Şubat ayında hız kazanmaya başladığı gözlenmekte olup, bu olumlu havanın önümüzdeki aylarda siz değerli üyelerimizin katkısıyla katlanarak devam etmesi beklenmektedir.

İhracatımızın her geçen yıl artırılması ve 2023 yılında tüm sektörümüz için hedeflenen 16 miyar $ değerinin yakalanması için Genel Sekreterliğimiz ve Birliklerimiz Yönetim Kurulları büyük bir gayret ve dayanışma içinde çalışmaktadırlar.

Bu çalışmalar arasında en büyük projemiz olarak yer alan “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” bunun en önemli kanıtıdır. Biliyorsunuz ki; 2011 yılında 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşen mobilya ihracatının istenilen düzeye çıkarılması için, yurt dışında olmazsa olmazların başında gelen “tasarım” kavramının üzerine eğilip ilk defa ulusal nitelikte bir tasarım yarışması çalışması başlattık. 2008 yılında 270, 2009 yılında 450, 2010 yılında 690, 2011 yılında 700 tasarımla başvuru yapılan yarışmamıza bu yıl da kendi alanında düzenlenen tüm yarışmaların en az 3 katı kadar başvuru yapılmış ve 808 tasarımcı ilgi göstermiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere; asıl amacı Türkiye’nin gelecekte üreteceği ve ihraç edeceği mobilyaları ortaya çıkarmak olan yarışmamız Türkiye’nin tasarımcıları tarafından yakinen takip edilmektedir. Farkına varmak gerekiyor ki; mobilya sektörü için büyük önem arz eden “tasarım” kavramı aynı zamanda sektörün geleceğidir..! Ve yarışmamızda elde ettiğimiz başarı sektörün geleceğinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğinin en açık göstergesidir.

Bununla beraber, 2011 yılının son ayları ile 2012 yılının ilk aylarında Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda ülkemiz ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalarımızın dış pazardaki paylarında artış sağlanması ve iki ülke iş çevreleri arasındaki işbirliği imkanlarının artırılabilmesi amacıyla, 19-22 resmi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan heyetlerle Azerbaycan’ın Bakü ve Irak’ın Erbil şehirlerinde birer Sektörel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye’den mobilya, kağıt, orman ürünü veya ahşap eşya ithal etmek isteyen ithalatçıların siz değerli üyelerimize ve iletişim bilgilerinize kolaylıkla ulaşabilmesi ve sizlerle temasa geçebilmesi için Birliğimizi, üyelerimizi, ürettiğiniz ürünleri ve yarışmamızı tanıtan WEB sayfamızla sizlere hizmet vermeye devam ettik.

Burada tamamını sayamadığım ancak 2011 yılında Birliğimizce yürütülen projelere ve çalışmalara ilişkin bilgiler Faaliyet Raporu’nda detaylı bir şekilde yer almaktadır. İhracat artışını kalıcı bir şekilde yakalayabilmek için önümüzdeki dönemde planladıklarımız ise 2012 yılı Çalışma Programı’nda yer almaktadır.

2023 hedefine tüm sektörler ile elele vererek ulaşmak ve ihracatımızı artırmak için Birliğimiz siz değerli üyelerimize en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.

Saygılarımla
Ahmet KAHRAMAN
Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı