ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN NİSAN 2022 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU ÇANKAYA 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin genel kurullarla ilgili maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14.00’da, gerekli nisap sağlanamadığında ikinci toplantısı 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Genel Sekreterlik hizmet binasında yapılacaktır.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararına göre gündem ve hazirun listesi 06-07-08 Nisan 2022 tarihlerinde Birlik merkezinde 3 gün asılmak suretiyle ilan edilecektir. Listeye itirazı olanların itirazlarını ilan süresi içerisinde Genel Sekreterliğimize yapması gerekmektedir.

 

-İlçe Seçim Kurulu Onaylı Olağan Seçimli Genel Kurul Gündemi

-İlçe Seçim Kurulu Onaylı Hazirun Listesi